Od czego zacząć

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wstępnie określić zakres prac jaki zostanie wykonany w projekcie. Niniejsze informację będą niezbędne do ustalenia zakresu pracy oraz wstępnej oferty cenowej projektu:
 • powierzchnia na jakiej  zlokalizowany będzie nowy obiekt lub budynek przeznaczony do modernizacji,
 • ilość osób pracujących w pomieszczeniach,
 • rodzaj wykonywanych badań,
 • czy gazy techniczne będą używane (argon,azot,tlen, próżnia …),
 • z jakiego okresu pochodzi budynek przeznaczony do modernizacji,
 • czy budynek wyposażony jest w media (woda, gaz, prąd...),
 • rodzaj odczynników i substancji używanych w pracowniach (kwasy/zasady/inne),
 • czy laboratorium w przyszłości będzie ubiegało się o akredytację (PN-EN ISO/IEC 17025).
 • informacje o planowanym rozwoju


Najczęściej popełniane błędy:

 • powierzenie prac projektowych budynków naukowo-badawczych/laboratoriów nie odpowiednim firmom,
 • połączenie prac projektowych i budowlanych w jedno postępowanie przetargowe,
 • zakupienie gotowej dokumentacji projektowej niewiadomego pochodzenia,
 • przystąpienie do prac budowlanych bez weryfikacji posiadanej dokumentacji projektowej przez niezależną firmę zewnętrzną,
 • zaprojektowanie laboratorium/pracowni jako zwykłego pomieszczenia bez dostosowania go do obecnie obowiązujących norm i przepisów,
 • projektowanie laboratorium bez bezpośredniej konsultacji na linii projektant – użytkownik – inwestor.

Partnerzy