Wspólny projekt Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ i firmy Selvita S.A.

Wspólny projekt pt. „Nowe inhibitory ścieżki oksygenazy hemowej-1 jako potencjalne leki przeciwnowotworowe" zgłoszony przez Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i firmę Selvita S.A. otrzymał w ramach II konkursu Programu Badań Stosowanych ogłoszonego przez NCBiR dofinansowanie w wysokości 3 697 302 zł.

Liderem projektu, którego całkowity koszt wynosi 4 173 096 zł jest Selvita. ZBM WBBiB UJ otrzyma na badania 2 269 920 zł. Koordynatorami badań prowadzonych w ramach projektu są dr Tomasz Rzymski ze strony firmy Selvita S.A. oraz  prof. Józef Dulak z ZBM UJ.

W okresie trzech lat trwania projektu prowadzone będą wspólne badania nad poszukiwaniem nowych inhibitorów oksygenaz hemowych jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych. Idea projektu wywodzi się z wieloletnich badań zespołu Zakładu Biotechnologii Medycznej, które wykazały istotną rolę oksygenazy hemowej-1 (HO-1) w procesach powstawania nowych naczyń krwionośnych i wielorakie związki HO-1 m.in. z powstawaniem i rozwojem nowotworów oraz skutecznością terapii przeciwnowotworowej. Obecny projekt jest oparty także o rozwijającą się współpracę między Zakładem, a firmą Selvita i jest możliwy dzięki nowoczesnej infrastrukturze badawczej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ stworzonej m.in. w ramach projektu strukturalnego „Biotechnologia molekularna dla zdrowia" (POIG 02.01.00-064/08).

Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B).


Źródło: www.wbbib.uj.edu.pl

Partnerzy