Korzyści ze współpracy


  • Ograniczenie czasu planowania i realizacji inwestycji.

Począwszy od pierwszych spotkań i rozmów z Inwestorem specjaliści z działu RECORE firmy Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K aktywnie uczestniczą w planowaniu oraz doborze odpowiednich rozwiązań technicznych co znacznie skraca czas planowania i realizacji samej inwestycji. Prowadzone nadzory autorskie oraz szybkość podejmowania kluczowych decyzji przez projektantów na etapie budowlanym znacząco wpływa na postęp prac oraz czas ich realizacji.


  • Dobór optymalnych rozwiązań technologicznych minimalizujących koszty inwestycji i eksploatacji projektowanych obiektów


Podczas projektowania każdego laboratorium staramy się dobierać możliwie najlepsze rozwiązania technologiczne tak aby koszt inwestycji był jak najniższy a funkcjonowanie już gotowego obiektu było jak najekonomiczniejsze. Szczególnie ważne jest to przy modernizacji już istniejących obiektów kiedy to staramy się wykorzystać do maksimum już istniejące instalacje techniczne i technologiczne łącząc je z nowo zaprojektowanymi rozwiązaniami.


  • Gwarancja wypełnienia standardów akredytacji (PN-EN 17025) oraz GLP/GMP


Projektując laboratorium szczególną uwagę poświęcamy na jego dostosowaniu do obowiązujących przepisów budowlanych oraz standardów akredytacyjnych (17025) wraz zapewnieniem zasad organizacji jednostek badawczych zgodnie z „Good Laboratory Practice” oraz zgodnie zachowaniem procedur „Good Manufacturing Practice ”. Każde projektowane, modernizowane przez Recore laboratorium spełni wszystkie obowiązujące obecnie normy i rozporządzenia a proces akredytacji przebiegnie bez przeszkód.


  • Projekt wykonany według najnowszej wiedzy i praktyki projektowej


Projektowanie obiektów naukowych, badawczych, przemysłowych jest niezwykłym wyzwaniem wymagającym wiedzy, profesjonalizmu oraz indywidualnego podejścia. Specjaliści działu RECORE firmy Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K codziennie aktualizują swoją wiedzę oraz biorą czynny udział w sympozjonach i targach co umożliwia nam podjęcia się każdego nawet najtrudniejszego wyzwania. Często w programach projektowych wykonywanych przez RECORE pojawiają się unikalne rozwiązania technologiczne które autorskimi koncepcjami wykonanymi na podstawie analiz procesów badawczych planowanych przez konkretne zespoły badawcze w laboratoriach.


  • Realizacja inwestycji w oparciu o współczesne kierunki z zakresu architektury i planowania przestrzennegoPartnerzy